14.4.2 Coberturas de vacunación en los municipios de Antioquia por subregión y tipo biológico 2013

CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO SUBREGIONES Y MUNICIPIOS VACUNACIÓN COBERTURAS (%)
Población menor de 1 año Poliomielitis (V.O.P) Difteria Tosferina
Tétano (D.P.T.)
Tuberculosis (B.C.G.) Hepatitis B (H.B.) Hemofilus Influenza Tipo B (H.I.B) Rotavirus Influenza 6 a 23 meses Población de 1 año Triple Viral (S.R.P) Fiebre Amarilla Neumococo infantil Hepatitis
A
Total Menores de 1 año Total 1 año
  5 TOTAL DEPARTAMENTO 86.120 87,71 87,70 87,30 87,50 87,75 86,04 82,81 86.407 92,22 91,67 90,03 85,15
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 42.147 88,84 88,84 97,26 88,86 0,89 88,45 75,98 42.126 93,37 92,55 90,08 86,69
SR01 Z01 05001 Medellín 28.493 87,66 87,76 106,59 87,80 0,88 87,87 75,38 28.270 94,21 93,15 89,39 85,84
SR01 Z02 05079 Barbosa 531 85,88 84,75 52,92 84,75 0,85 80,60 88,29 533 93,25 92,12 94,00 96,25
SR01 Z02 05088 Bello 5.565 95,85 95,71 86,77 95,60 0,96 94,54 77,85 5.608 96,49 95,85 96,33 87,80
SR01 Z03 05129 Caldas 848 79,36 79,36 78,66 79,36 0,80 81,37 70,45 896 80,02 79,91 78,68 80,25
SR01 Z02 05212 Copacabana 664 91,57 92,17 60,84 92,32 0,92 89,16 96,54 681 94,71 93,10 94,27 90,46
SR01 Z03 05266 Envigado 1.729 82,07 81,84 79,81 81,84 0,82 79,81 73,70 1.723 81,08 80,33 80,79 88,86
SR01 Z02 05308 Girardota 457 92,78 92,78 52,74 91,90 0,93 92,12 95,28 481 91,48 93,76 93,35 91,27
SR01 Z03 05360 Itagüí 2.740 96,35 95,66 72,96 95,80 0,94 93,54 69,70 2.825 91,96 92,50 91,29 87,43
SR01 Z03 05380 La Estrella 587 77,51 78,02 72,74 78,36 0,79 77,00 69,85 607 81,05 80,07 83,36 85,17
SR01 Z03 05631 Sabaneta 533 85,74 85,74 73,36 86,12 0,86 85,74 89,39 502 100,00 100,20 99,20 103,98
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 5.937 92,34 92,59 89,62 92,57 0,93 88,23 81,60 5.790 99,46 96,80 94,16 84,28
SR02 Z04 05120 Cáceres 755 83,18 83,31 40,79 83,18 0,83 70,33 90,15 744 87,50 78,63 83,47 72,58
SR02 Z04 05154 Caucasia 1.872 90,06 89,96 171,15 89,96 0,90 93,06 90,76 1.780 89,27 90,28 90,06 82,42
SR02 Z04 05250 El Bagre 1.293 94,59 95,82 65,04 95,82 0,96 93,35 84,06 1.270 109,69 109,13 101,26 91,89
SR02 Z04 05495 Nechí 629 99,36 99,21 43,88 99,21 0,99 88,71 105,97 598 111,71 111,71 111,71 106,52
SR02 Z04 05790 Tarazá 742 92,86 92,86 50,94 92,86 0,93 86,93 37,39 763 97,12 93,45 88,20 81,91
SR02 Z04 05895 Zaragoza 646 97,68 97,83 48,61 97,83 0,98 85,91 69,83 635 112,91 101,73 94,65 69,92
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 1.994 77,68 77,28 56,57 77,28 0,78 76,98 77,52 1.930 87,51 87,20 85,28 79,12
SR03 Z05 05142 Caracolí 56 107,14 107,14 85,71 107,14 1,07 117,86 125,53 66 101,52 101,52 101,52 96,97
SR03 Z05 05425 Maceo 162 71,60 70,99 54,32 71,60 0,72 67,28 61,98 161 81,99 83,23 82,61 79,50
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 921 66,67 66,12 67,75 66,02 0,67 66,67 68,23 863 77,98 75,90 76,13 71,15
SR03 Z06 05585 Puerto Nare 207 94,69 94,69 55,07 94,69 0,95 90,34 110,78 198 111,11 110,10 110,10 104,55
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 299 81,94 81,61 42,47 81,94 0,82 82,27 70,85 305 86,89 88,52 86,23 73,44
SR03 Z06 05893 Yondó 349 91,12 90,83 36,39 90,54 0,91 89,68 86,41 337 98,52 100,59 91,39 86,05
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 3.162 87,19 86,84 71,54 86,88 0,87 81,12 81,62 3.751 78,35 78,73 77,07 72,94
SR04 Z07 05031 Amalfi 380 95,53 96,05 85,53 95,79 0,96 91,84 103,41 396 86,11 84,60 86,36 87,63
SR04 Z09 05040 Anorí 341 84,46 83,87 64,22 84,16 0,84 73,61 48,85 329 87,84 90,27 84,19 80,85
SR04 Z05 05190 Cisneros 139 75,54 75,54 56,83 75,54 0,76 70,50 64,61 141 78,72 78,72 82,98 77,30
SR04 Z08 05604 Remedios 463 103,46 102,59 80,78 102,59 1,03 99,14 122,93 451 113,08 112,64 108,65 103,55
SR04 Z05 05670 San Roque 353 81,59 81,59 62,61 81,59 0,82 76,77 123,85 358 82,12 84,92 84,92 80,17
SR04 Z05 05690 Santo Domingo 114 91,23 89,47 43,86 89,47 0,90 83,33 101,09 127 103,15 101,57 102,36 94,49
SR04 Z08 05736 Segovia 781 79,77 79,00 70,29 79,13 0,80 71,06 72,78 886 81,49 81,60 76,52 70,65
SR04 Z07 05858 Vegachí 223 87,44 87,89 67,26 87,89 0,87 78,03 108,37 205 98,54 99,51 101,95 93,17
SR04 Z07 05885 Yalí 97 81,44 82,47 60,82 82,47 0,82 73,20 49,49 198 43,94 43,94 46,46 43,43
SR04 Z07 05890 Yolombó 271 85,98 85,61 87,08 85,61 0,86 89,30 35,83 660 38,18 38,64 38,18 35,91
SR05 SR05 SR05 NORTE 4.018 87,31 87,18 73,20 87,01 0,87 85,47 97,71 4.069 89,19 88,50 89,92 84,39
SR05 Z10 05038 Angostura 169 94,08 93,49 82,25 93,49 0,93 84,02 126,95 140 104,29 104,29 105,00 105,00
SR05 Z11 05086 Belmira 100 91,00 91,00 53,00 91,00 0,91 87,00 110,14 98 93,88 94,90 92,86 92,86
SR05 Z10 05107 Briceño 174 82,18 82,76 73,56 82,76 0,82 84,48 118,01 185 78,38 78,38 77,30 75,68
SR05 Z10 05134 Campamento 137 96,35 95,62 84,67 95,62 0,96 93,43 128,81 138 103,62 105,07 104,35 101,45
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 53 41,51 41,51 45,28 41,51 0,42 43,40 59,88 57 47,37 49,12 47,37 45,61
SR05 Z11 05237 Donmatías 253 100,40 100,40 59,29 100,79 1,01 105,53 103,94 267 97,00 97,00 96,25 94,01
SR05 Z11 05264 Entrerríos 133 96,99 96,99 60,15 96,99 0,97 89,47 115,76 127 95,28 94,49 94,49 87,40
SR05 Z09 05310 Gómez Plata 92 90,22 91,30 66,30 89,13 0,90 91,30 99,31 99 85,86 87,88 87,88 84,85
SR05 Z09 05315 Guadalupe 100 76,00 75,00 44,00 77,00 0,75 74,00 84,42 104 79,81 80,77 78,85 70,19
SR05 Z12 05361 Ituango 509 73,28 73,87 65,82 73,28 0,73 68,57 73,36 517 85,49 80,27 84,72 72,73
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 123 92,68 91,87 83,74 91,87 0,92 96,75 109,30 116 95,69 93,97 93,10 92,24
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 54 133,33 129,63 112,96 127,78 1,28 125,93 108,14 59 88,14 94,92 83,05 81,36
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 360 87,50 86,94 65,83 86,67 0,87 89,72 95,83 396 81,82 80,05 82,32 78,79
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 533 91,18 90,62 80,11 90,62 0,91 91,93 101,28 551 92,01 91,83 91,83 88,75
SR05 Z12 05819 Toledo 105 92,38 93,33 73,33 92,38 0,93 90,48 91,37 104 105,77 106,73 119,23 101,92
SR05 Z10 05854 Valdivia 349 81,38 81,66 78,51 81,38 0,82 76,22 92,20 345 88,41 88,12 101,45 85,22
SR05 Z10 05887 Yarumal 774 87,60 87,47 81,65 87,34 0,87 84,37 94,71 766 88,38 88,25 86,16 83,42
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 3.206 89,15 89,58 76,61 89,58 0,90 84,81 79,90 3.138 93,56 92,38 91,91 86,55
SR06 Z13 05004 Abriaquí 26 65,38 65,38 46,15 65,38 0,65 50,00 72,92 35 57,14 57,14 68,57 60,00
SR06 Z14 05044 Anzá 100 112,00 112,00 97,00 112,00 1,12 116,00 78,38 98 83,67 84,69 82,65 82,65
SR06 Z14 05059 Armenia 46 93,48 95,65 69,57 95,65 0,96 93,48 41,25 57 63,16 66,67 61,40 57,89
SR06 Z14 05113 Buriticá 127 91,34 91,34 76,38 91,34 0,91 95,28 101,29 131 90,84 90,08 90,08 90,08
SR06 Z14 05125 Caicedo 128 84,38 82,03 46,09 83,59 0,84 74,22 67,60 115 115,65 117,39 114,78 113,04
SR06 Z13 05138 Cañasgordas 218 89,45 89,91 65,14 89,45 0,89 79,82 114,69 211 92,42 91,94 91,94 91,00
SR06 Z13 05234 Dabeiba 509 93,71 93,52 88,61 93,12 0,93 87,62 42,30 476 107,14 99,58 93,91 84,45
SR06 Z14 05240 Ebéjico 149 77,18 77,18 51,68 77,18 0,77 77,85 103,82 148 92,57 93,24 91,89 87,84
SR06 Z13 05284 Frontino 481 90,44 92,93 82,12 93,14 0,93 79,63 83,74 439 103,87 100,91 108,20 93,17
SR06 Z14 05306 Giraldo 68 89,71 89,71 72,06 89,71 0,90 85,29 83,33 68 92,65 91,18 89,71 89,71
SR06 Z14 05347 Heliconia 68 77,94 79,41 70,59 79,41 0,79 77,94 88,68 72 69,44 70,83 68,06 69,44
SR06 Z14 05411 Liborina 107 99,07 100,00 88,79 99,07 0,97 106,54 100,87 119 76,47 76,47 75,63 75,63
SR06 Z14 05501 Olaya 34 73,53 73,53 44,12 73,53 0,74 55,88 98,00 33 90,91 96,97 90,91 84,85
SR06 Z13 05543 Peque 167 76,65 76,65 65,87 76,65 0,77 71,86 93,63 160 85,00 85,00 85,00 81,25
SR06 Z14 05628 Sabanalarga 175 100,57 100,57 81,71 100,57 1,01 97,71 75,05 171 90,64 93,57 92,40 85,96
SR06 Z14 05656 San Jerónimo 170 95,29 98,24 67,06 97,06 0,98 86,47 77,04 172 97,67 96,51 94,19 92,44
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 346 75,72 75,14 86,42 75,72 0,76 80,35 65,60 359 79,39 79,67 79,67 76,88
SR06 Z14 05761 Sopetrán 155 92,90 92,90 77,42 92,90 0,93 94,19 97,73 165 86,67 86,67 86,67 82,42
SR06 Z13 05842 Uramita 132 93,18 92,42 76,52 93,18 0,93 80,30 115,43 109 116,51 118,35 116,51 112,84
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 7.816 90,10 89,42 85,15 87,99 0,90 90,06 94,96 7.953 90,75 91,07 89,95 89,06
SR07 Z15 05002 Abejorral 277 71,48 70,76 61,73 70,40 0,71 66,43 91,82 271 78,60 78,60 78,60 76,01
SR07 Z16 05021 Alejandría 57 82,46 82,46 61,40 82,46 0,82 82,46 116,76 58 105,17 103,45 113,79 103,45
SR07 Z15 05055 Argelia 129 93,80 93,02 94,57 93,02 0,93 101,55 70,20 162 80,86 85,19 80,86 79,01
SR07 Z17 05197 Cocorná 224 84,38 84,82 82,14 84,82 0,85 82,14 114,20 226 88,50 88,50 87,61 87,61
SR07 Z16 05206 Concepción 52 100,00 100,00 80,77 100,00 1,00 90,38 108,54 56 92,86 92,86 92,86 87,50
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 562 98,22 98,22 93,95 98,04 0,98 95,37 107,22 592 88,01 87,84 86,66 86,66
SR07 Z16 05541 El Peñol 256 92,19 92,19 93,36 92,19 0,92 94,14 125,86 251 95,62 95,22 95,22 94,42
SR07 Z18 05607 El Retiro 170 78,24 76,47 78,24 77,06 0,77 77,65 72,49 184 78,26 78,80 78,26 77,72
SR07 Z18 05697 El Santuario 491 91,65 91,45 90,02 91,04 0,92 93,48 107,09 495 98,38 99,19 98,59 99,19
SR07 Z16 05313 Granada 158 88,61 89,87 74,05 91,14 0,90 87,34 103,14 144 92,36 93,75 94,44 86,81
SR07 Z18 05318 Guarne 532 88,16 88,16 74,44 87,78 0,88 83,65 75,78 531 103,39 103,01 103,58 103,01
SR07 Z16 05321 Guatapé 57 115,79 114,04 105,26 114,04 1,14 115,79 109,71 59 101,69 101,69 101,69 103,39
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 752 92,95 90,29 124,47 90,43 0,93 96,94 94,31 784 87,24 89,54 84,44 83,55
SR07 Z18 05400 La Unión 295 89,83 89,83 57,29 89,49 0,90 85,08 115,31 313 79,55 77,64 79,23 77,64
SR07 Z18 05440 Marinilla 725 82,21 82,34 87,31 82,34 0,82 87,72 92,56 746 91,96 91,69 91,55 89,54
SR07 Z15 05483 Nariño 243 60,49 60,49 47,33 60,49 0,60 57,61 104,20 200 82,50 82,50 82,50 79,00
SR07 Z18 05615 Rionegro 1.367 98,98 97,51 83,98 89,61 0,99 97,88 90,74 1.438 88,60 88,46 84,98 88,94
SR07 Z16 05649 San Carlos 220 98,18 98,64 75,91 99,09 0,99 95,91 121,82 220 100,00 101,36 100,45 94,55
SR07 Z17 05652 San Francisco 90 100,00 101,11 94,44 101,11 1,01 97,78 125,18 94 94,68 92,55 87,23 89,36
SR07 Z17 05660 San Luis 222 100,90 98,65 89,64 98,65 0,99 95,95 90,27 228 92,54 93,42 101,75 92,98
SR07 Z16 05667 San Rafael 210 80,95 80,95 64,29 80,00 0,81 79,05 80,72 201 93,03 93,03 93,53 90,55
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 211 87,20 86,73 95,73 86,26 0,87 91,00 114,73 217 92,63 92,63 92,63 92,63
SR07 Z15 05756 Sonsón 516 86,24 85,27 76,94 85,47 0,86 90,12 55,47 483 95,24 96,48 95,24 90,06
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 4.905 84,06 84,14 74,45 84,22 0,84 81,28 90,91 5.021 89,70 89,56 87,67 86,76
SR08 Z19 05030 Amagá 324 85,80 85,49 71,91 85,80 0,86 84,26 97,60 337 87,24 87,24 86,65 86,94
SR08 Z20 05034 Andes 632 82,75 83,70 81,80 83,39 0,84 84,97 76,52 672 82,89 83,63 81,99 78,42
SR08 Z19 05036 Angelópolis 69 85,51 85,51 62,32 85,51 0,86 86,96 77,63 75 84,00 84,00 84,00 81,33
SR08 Z20 05091 Betania 164 82,93 81,71 65,85 82,32 0,82 75,00 75,29 173 81,50 83,82 83,24 80,35
SR08 Z21 05093 Betulia 318 81,45 83,02 64,47 82,39 0,84 75,79 92,87 304 96,05 93,75 95,72 92,11
SR08 Z22 05145 Caramanta 56 94,64 94,64 58,93 94,64 0,95 100,00 85,39 61 88,52 90,16 88,52 86,89
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 424 94,81 94,34 88,44 94,10 0,94 87,26 97,44 453 88,52 88,52 86,75 84,11
SR08 Z21 05209 Concordia 303 68,65 68,32 63,04 68,32 0,68 69,31 85,22 312 83,65 82,37 79,81 76,92
SR08 Z19 05282 Fredonia 286 91,96 91,96 59,79 91,96 0,92 59,09 86,06 273 87,18 86,45 86,45 85,71
SR08 Z20 05353 Hispania 54 94,44 92,59 88,89 92,59 0,93 98,15 61,73 54 90,74 96,30 85,19 85,19
SR08 Z20 05364 Jardín 198 68,69 69,19 67,68 69,70 0,70 67,68 82,99 195 81,03 80,51 80,51 79,49
SR08 Z22 05368 Jericó 145 83,45 83,45 69,66 83,45 0,83 86,21 114,29 141 97,87 97,87 97,87 96,45
SR08 Z22 05390 La Pintada 104 105,77 105,77 75,96 105,77 1,06 89,42 124,53 107 108,41 107,48 109,35 109,35
SR08 Z22 05467 Montebello 95 76,84 76,84 64,21 75,79 0,77 81,05 109,34 97 94,85 93,81 93,81 92,78
SR08 Z22 05576 Pueblorrico 107 105,61 107,48 68,22 105,61 1,06 97,20 122,32 110 109,09 108,18 107,27 109,09
SR08 Z21 05642 Salgar 294 76,53 75,51 70,75 76,87 0,76 80,27 80,86 318 81,76 82,70 78,30 80,82
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 303 82,18 81,85 65,02 81,85 0,82 82,51 76,81 312 88,78 87,50 90,06 88,78
SR08 Z22 05789 Támesis 161 101,86 102,48 87,58 102,48 1,02 106,83 115,15 167 83,83 83,83 83,83 85,63
SR08 Z22 05792 Tarso 74 77,03 75,68 67,57 82,43 0,77 81,08 86,36 73 102,74 101,37 94,52 95,89
SR08 Z19 05809 Titiribí 95 88,42 89,47 98,95 89,47 0,89 95,79 93,38 96 88,54 88,54 88,54 82,29
SR08 Z21 05847 Urrao 528 78,03 78,22 91,29 78,22 0,78 77,08 94,39 503 103,58 103,18 92,45 96,62
SR08 Z22 05856 Valparaíso 47 95,74 93,62 104,26 93,62 0,94 117,02 100,65 54 87,04 88,89 90,74 88,89
SR08 Z19 05861 Venecia 124 82,26 82,26 47,58 82,26 0,82 73,39 114,80 134 93,28 93,28 92,54 92,54
SR09 SR09 SR09 URABÁ 12.935 83,32 83,59 75,59 83,05 0,84 79,64 92,39 12.629 92,47 92,98 93,10 81,77
SR09 Z23 05045 Apartadó 2.546 80,28 81,54 75,02 80,99 0,82 79,65 97,62 2.549 88,00 88,74 111,81 79,40
SR09 Z24 05051 Arboletes 676 87,43 90,24 35,06 90,24 0,90 89,94 104,90 642 90,03 91,43 94,55 83,33
SR09 Z23 05147 Carepa 1.042 90,60 90,40 41,84 90,50 0,90 84,84 106,70 1.032 99,42 99,71 82,36 82,07
SR09 Z23 05172 Chigorodó 1.436 82,03 82,03 168,45 79,94 0,82 78,55 78,09 1.340 96,87 96,79 95,45 91,12
SR09 Z25 05475 Murindó 100 74,00 65,00 69,00 65,00 0,66 56,00 102,05 96 130,21 116,67 88,54 109,38
SR09 Z23 05480 Mutatá 556 98,02 98,02 56,47 98,02 0,98 87,41 89,53 505 92,08 95,45 93,07 71,88
SR09 Z24 05490 Necoclí 1.490 74,56 74,50 49,40 74,50 0,74 70,74 79,19 1.408 85,72 86,15 85,51 82,46
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 612 79,90 79,90 37,58 79,90 0,80 74,67 110,27 570 100,53 102,28 100,53 98,60
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 772 93,65 93,91 46,37 93,39 0,94 94,69 78,41 883 93,32 92,30 88,11 81,20
SR09 Z23 05837 Turbo 3.483 83,63 83,46 84,04 82,83 0,83 78,04 93,98 3.386 93,06 93,74 84,76 76,93
SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte 222 74,32 74,32 63,51 74,32 0,74 68,47 86,63 218 86,24 86,24 88,07 85,78
NOTAS:
La vacuna de Influenza solamente se aplica a los niños y niñas entre 6 y 23 meses de edad a partir del mes de abril, en la JNV "Semana de Vacunación de las Américas"
La vacuna de Neumococo se comenzó a aplicar en forma gratuita a los niños y niñas nacidos a partir del 1 de noviembre de 2010, es decir que la tercera dosis se aplica en forma masiva a partir de noviembre de 2011
La Vacuna de Hepatitis A se comenzó a aplicar a partir de enero de 2013 como dosis única
Meta programática definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para Menores de un año y de un año, según Nacidos vivos e Historial de vacunados en años anteriores.
Las coberturas de mas del 100%, se debe a posibles subregistros en las estimaciones de población o al número de vacunados de algunos municipios en otros.
Se considera vacunado cuando se aplica:
Una dosis: En Tuberculosis (B.C.G.), Triple Viral - S.R.P. (Sarampión, Rubeola y Paperas), Fiebre Amarilla y Hepatitis A.
Dos dosis: Influenza de 6 a 23 meses.
Tres dosis: D.P.T., Poliomielitis, Hepatitis B, Hemofilus Influenza Tipo b , Neumococo Infantil y Rotavirus.
Análisis de Riesgos
Municipios con cobertura <50% (Críticas)
Municipios con cobertura 51% a 79% (Alto riesgo)
Municipios con cobertura 80% a 94% (Bajo riesgo)
Municipios con cobertura > 95% (Útiles)
FUENTE:
Secretaría seccional de salud y protección social de Antioquia,Gerencia de Salud Pública - Programa ampliado de inmunizaciones.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014